Wat en Waarom

Wat

Maak je gebruik van een minicontainer (=kliko)? Dan is de afvalinzameling iets verandert sinds begin van dit jaar.

  • Zo’n 40.000 huishoudens maken gebruik van een container voor PBD (plastic verpakkingen, blik en drankkartons). Deze container legen we één keer per drie weken.
  • Je groene container voor GFT blijven we één keer per twee weken leegmaken, je papiercontainer blijft één keer per vier weken aan de beurt.
  • Heb je luiers of incontinentiemateriaal? Dit kan je kwijt op meer dan 40 locaties in onze gemeente.
  • Je grijze minicontainer voor restafval legen we één keer per drie weken.

Dit doen we omdat we de hoeveelheid restafval moeten verminderen. Alle maatregelen zijn vastgelegd in onze Afvalvisie, deze is goedgekeurd door de gemeenteraad.

 

Voor gebruikers van de ondergrondse containers verandert er nu even niets. Dit geldt ook voor de gebruikers van in- en uitpandige containerruimten.

 

 

Waarom?

Gemiddeld produceren we 216 kilogram restafval per inwoner per jaar in onze gemeente. Dit afval verbranden we. Verbranden kost zeer veel geld en het is niet goed voor het milieu. En het is ook zonde, want in dit restafval zitten nog veel grondstoffen die we prima kunnen recyclen.

Zouden we ons afval beter scheiden, dan houden we nog maar zeer weinig restafval over. De landelijke doelstelling is 100 kilogram restafval per inwoner per jaar, en liever nog minder.

Het verbranden van restafval wordt steeds duurder. De kosten voor onder andere inzameling en transport blijven stijgen. En ook de kosten voor het daadwerkelijk verbranden van restafval worden steeds hoger. Denk bijvoorbeeld aan de verbrandingsbelasting die wij als gemeente moeten betalen. Door deze belasting ieder jaar te verhogen, “dwingt” de overheid ons om goed naar onze hoeveelheid restafval te kijken. Op de 35.000.000 kilo restafval die wij op dit moment verbranden, betalen we alleen al 1.000.000 euro aan belasting.

Alle kosten die wij maken berekenen we door aan onze inwoners. Jij betaalt een jaarlijks bedrag aan afvalstoffenheffing aan de gemeente ’s-Hertogenbosch. Daarvoor zorgen we dat de verschillende afvalsoorten huis-aan-huis worden opgehaald, legen we de containers in het openbaar gebied en zorgen voor de milieustations.

Zouden we grote hoeveelheden restafval blijven verbranden, dan is de afvalstoffenheffing over enkele jaren niet meer te betalen. Daarom is het belangrijk dat we zo min mogelijk restafval maken.

En het is ook gewoon jammer… kijk hoeveel er nog in je grijze container zit wat we nog prima kunnen recyclen.