Veelgestelde vragen

Wat is PBD? Waarom krijgt een groot aantal huishoudens een extra container? Wat is restafval? Waarom wijzigen we het afvalbeleid?

Nog steeds geen antwoord op je vraag? Stuur ons je vraag dan toe.

PBD

Restafval

 • Wat is eigenlijk restafval?

  Restafval is afval dat we niet meer verder scheiden. Dit afval gaat direct naar de verbrandingsoven. Maar welk afval mag eigenlijk in de grijze minicontainer?  Lees het hier.

 • Een keer per drie weken restafval inzamelen? Dat red ik niet.

  We begrijpen dat het even wennen is. Maar met een paar kleine aanpassingen moet het echt wel lukken. Kijk eerst eens goed naar wat je allemaal in je grijze container gooit. GFT-afval, inclusief etensresten, mag in je groene container. Voor het PBD (plastic verpakkingen, blik en drankkartons) krijg je een nieuwe container. Heb je luiers? Deze kan je wegbrengen naar de speciale luiercontainers.

   

  Sinds 2014 zijn er al 2.000 gezinnen in onze gemeente waar de afvalinzameling op deze manier geregeld is. En daar gaat het goed! Het kost alleen even wat moeite om aan het nieuwe systeem te wennen, dat snappen we.

Algemeen

 • Ik ben het niet eens met het afvalbeleid, wat kan ik doen?

  Dit beleid staat uitgelegd in de Afvalvisie. Deze Afvalvisie is goedgekeurd door de gemeenteraad. De Afvalstoffendienst van de gemeente ’s-Hertogenbosch voert dit beleid nu uit. Omdat dit een Raadsbesluit is, kun je hier geen bezwaar tegen maken.

 • Waarom wordt  het restafval maar één keer per drie weken opgehaald?

  Deze vraag kunnen we op twee manieren beantwoorden:

  • Kijken we naar de grijze container, dan zien we dat zo’n 88% bestaat uit GFT, PBD-afval, oud papier, glas en luiers. Scheid je dit afval, dan houd je maar weinig afval over voor de grijze container. Dan is het niet meer nodig om deze container iedere twee weken te legen, dat kan dan ook best één keer per drie weken.

   

  • Aan de andere kant weten we uit eigen ervaring en die van andere gemeenten in Nederland, dat er soms prikkels nodig zijn om inwoners te stimuleren het afval beter te scheiden. Op dit moment halen we één keer per twee weken je afval op. De noodzaak om te scheiden is minder want iedere twee weken komt de vuilniswagen toch wel langs. Als we minder vaak langskomen, moet je wel zorgen voor minder restafval. Afval scheiden is dan de oplossing.
 • Als ik minder restafval maak, ga ik dan ook minder afvalstoffenheffing betalen?

  Ieder jaar betaal je een vast bedrag aan afvalstoffenheffing. Hierbij maken we onderscheid tussen een één- en een meerpersoonshuishouden. De kosten voor het inzamelen, transporteren en verwerken van afval zijn de laatste jaren alleen maar gestegen. We moeten zelfs verbrandingsbelasting betalen om het restafval te laten verbranden; in 2022 betaalden we maar liefst 1.000.000 euro aan verbrandingsbelasting.

   

  Deze kosten, samen met de kosten van de milieustations, het schoonhouden van de openbare ruimte en eventuele kwijtscheldingen voor de lage inkomens, bepaalt de hoogte van de afvalstoffenheffing. Hiermee is de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend.

   

  Door samen minder restafval te maken, hoeven we minder afval naar de verbrandingsoven te brengen. Doen we niets aan de hoeveelheid restafval, dan is de afvalstoffenheffing over enkele jaren niet meer te betalen.

 • Waar kan ik zien welk afval waar hoort?

 • Ik woon in hoogbouw. Ik kan nog niet zoveel afval scheiden, waarom niet?

  Uit landelijk onderzoek en ervaringen van anderen is bekend dat afvalstromen die aan de bron (dus thuis) worden gescheiden een betere kwaliteit hebben om te recyclen. Maar het moet dan wel mogelijk zijn om thuis te scheiden. Zeker bij hoogbouw is deze mogelijkheid er vaak niet door bijvoorbeeld ruimtegebrek.

   

  Ons motto blijft: “bronscheiden waar het kan, nascheiden waar het moet”. We onderzoeken de initiatieven om te gaan “nascheiden”. Totdat we weten wat we gaan doen, verandert er voor gebruikers van ondergrondse containers even niets. Hetzelfde geldt voor gebruikers van in- of uitpandige containerruimtes.

 • Ik heb veel medisch afval, wat moet ik doen?

  Het kan voorkomen dat je door ziekte meer afval dan normaal hebt. Dit medisch afval (vies verband, stomazakken of ander materiaal) mag in de grijze minicontainer voor restafval. Red je het dan niet met de nieuwe manier van inzamelen? Stuur de Afvalstoffendienst dan een mail of brief met daarbij een doktersverklaring waarin wordt aangegeven dat er inderdaad sprake is van meer afval door ziekte.

   

  Onder medisch afval verstaan we geen luiers of incontinentiemateriaal; deze kun je kwijt bij een groot aantal containers verspreid door de gemeente. Ook plastic verpakkingen van verbandmaterialen etc. horen niet bij het medisch afval. Deze gaan in de nieuwe container voor PBD.

   

  Injectienaalden en medicijnen breng je terug naar de apotheek.

De Afvalvisie

 • Wat is de Afvalvisie?

  We moeten minder restafval produceren in onze gemeente. Hoe we dit willen gaan doen, hebben we beschreven in een plan, de Afvalvisie. Dit plan is goedgekeurd door de Gemeenteraad. De Afvalstoffendienst voert dit plan nu uit.

 • Hebben jullie onderzoek gedaan voordat jullie de Afvalvisie maakten?

  Ja zeker! En op verschillende manieren. Zo hebben we gekeken naar hoe andere, vergelijkbare, gemeenten dit restafval probleem hebben aangepakt. Wat hebben zij gedaan, wat waren de resultaten enzovoort?

   

  Maar we hebben sinds 2014 ook een aantal pilots in onze eigen gemeente uitgevoerd:

   

  • Zo maken zo’n 1.000 inwoners in Maaspoort en zo’n 1.000 inwoners in Rosmalen al sinds 2014 gebruik van een eigen container voor PBD. En halen we daar het restafval sinds die tijd ook één keer per drie weken op. De hoeveelheid restafval is in deze wijken flink gedaald naar 140 kilogram. Een goed resultaat ten opzichte van de 216 kilogram in de rest van de gemeente.

   

  • Bij zo’n 2.000 huishoudens in twee wijken rondom de binnenstad hebben we het “omgekeerd inzamelen” uitgetest. Dit betekent dat we daar het GFT, het papier en het PBD huis aan huis ophalen met minicontainers. Deze inwoners brengen het restafval zelf weg naar een ondergrondse container in de wijk. Deze wijken blijven “omgekeerd inzamelen”. Zij hebben te weinig woonoppervlakte voor een vierde container. En daarbij loopt die inzameling daar best goed!
 • Hoe doen andere gemeenten het?

  De landelijke doelstelling van 100 kilogram restafval per inwoner per jaar geldt voor iedere gemeente in ons land. Maar iedere gemeente mag zelf bepalen welke maatregelen het neemt om dit doel te bereiken.

   

  Op dit moment zijn wij een van de laatste gemeenten in Nederland die afstappen van de inzameling van restafval een keer per twee weken. In praktisch alle gemeenten is de frequentie aangepast naar een keer per drie of zelfs een keer per vier weken. Er zijn zelfs gemeenten, zoals de gemeente Oss, waarbij het restafval een keer per vier weken wordt opgehaald, standaard in een kleine container van 140 liter.

   

  Er zijn verschillende systemen om voor minder restafval te zorgen. Ieder systeem heeft voor- en nadelen. Zeker in een grotere stad als ’s-Hertogenbosch is het onmogelijk om 1 systeem te hanteren. Dit omdat we naast zo’n 45.000 huishoudens met tuin ook veel hoogbouw in onze gemeente hebben.

   

  Omgekeerd inzamelen

  Ook zijn er gemeenten waar papier, PBD en GFT huis aan huis wordt ingezameld maar waar inwoners zelf het restafval moeten wegbrengen naar een ondergrondse container in de wijk. Hier betalen ze vaak een bedrag per vuilniszak voor. Wij kiezen niet voor dit systeem omdat dit een zeer grote investering betekent. Dat zou betekenen dat we bij 40.000 huishoudens de grijze container moeten ophalen en dat we op honderden locaties een ondergrondse container moeten neerzetten.

   

  In twee wijken tegen de binnenstad aan, rondom het Memlincplein en rondom de Sancta Maria Mavo, hebben we dit systeem uitgetest. In totaal bij zo’n 1.000 huishoudens. Omdat inwoners hier nu aan gewend zijn, laten we het zo.

   

  Betalen per aanbiedmoment

  Er zijn ook gemeenten in ons land die hun inwoners laten betalen per keer dat ze de grijze container aan straat zetten. Onze gemeenteraad heeft bepaald dat wij geen “diftar” systeem mogen invoeren in onze stad. Diftar staat voor “gedifferentieerde tarieven”. Bij een diftar-systeem is de hoogte van de te betalen afvalstoffenheffing afhankelijk van de hoeveelheid afval die je maakt.

  In onze gemeente betaal je eenmaal per jaar een vast bedrag aan afvalstoffenheffing. Daarnaast is betalen per aanbiedmoment in een grote stad als ’s-Hertogenbosch niet haalbaar. Want hoe verrekenen we dit dan bij de hoogbouw? En… wat doe je dan als je buurman zijn afval in jouw container gooit en zelf nooit zijn container aan straat zet?

   

  Betalen per kilo

  Deze variant komt bijna niet voor; betalen voor het gewicht van je container als je deze aanbiedt. Want wat doe je dan als je buurman zijn afval in jouw container gooit en jij er uiteindelijk voor moet betalen?

   

  Ophaal schema aanpassen

  De meest gangbare methode in Nederland, is inwoners te prikkelen beter het afval te scheiden. Dit door het restafval in de grijze minicontainer minder vaak op te halen. Dan zijn er gemeenten die kiezen voor één keer per drie weken maar ook gemeenten die gaan naar één keer per vier weken.

  In onze gemeente kiezen we voor een keer per drie weken. In gemeenten waar ze een keer per vier weken het restafval ophalen, zie je dat iedere ophaalronde alle containers toch aan straat staan. Je kan niet een keertje overslaan want dan moet je acht weken met je container doen. Dat is een beetje veel.